Darmowe rozliczenie PIT 37
Bardzo dobry program PIT 2024 znajdziesz na stronie www.pit-format.pl

PIT-37 i wysyłka przez e-Deklaracje MF

Każdego roku zmagamy się z kwestiami formalnymi dotyczącymi rozliczenia rocznego własnych podatków. Mimo, że większość z nas wie doskonale jakie rozliczenia i do kiedy należy złożyć, bardzo często odkładamy swoje sprawy na ostatnią chwilę.

Do kiedy złożyć PIT?

Jeśli chodzi o osoby fizyczne, nie prowadzące działalności gospodarczej mają one czas do końca kwietnia roku następującego po rozliczanym roku podatkowym, na złożenie deklaracji PIT-37. Inaczej sprawa ma się z posiadającymi własne firmy i rozliczającymi się w formie ryczałtu, gdyż mają oni obowiązek złożyć swoje dokumenty do końca stycznia.

Jak wypełnić PIT-y?

Dla mających mało skomplikowane rozliczenia roczne, a także podsiadających już jako takie doświadczenie w rozliczaniu swoich dochodów, istnieje dobre rozwiązanie, którym jest pit-format.pl/darmowy-program-pit ułatwiający nie tylko wpisanie wszelkich kwot, w odpowiednie pola, ale także pozwalający załatwić sprawę przez Internet, za pomocą przesłania elektronicznej formy dokumentu. Samo wysłanie dobrze przygotowanego PIT37 za 2023 to już połowa sukcesu, ale konieczne jest także uzyskanie potwierdzenia zwrotnego w postaci pliku UPO – Urzędowe Potwierdzenie Odbioru, które aby otrzymać, należy wpisać w odpowiednie pole w czasie wysyłając swój roczny PIT 2023 kwotę z poprzedniego roku, aby tym samym potwierdzić iż chodzi o zeznanie konkretnego użytkownika.

Czemu służy UPO?

Taka weryfikacja pozwala sprawdzić, czy rozliczenie PIT37 za 2023 rok, dotyczy tej samej osoby, co w poprzednich latach. Inne dane identyfikujące, które znajdą się w zeznaniu podatkowym, a także potem w dokumencie zwrotnym i potwierdzającym, to numer PESEL, który znajduje się już w zeznaniu, gdyż jest to jeden z obowiązkowych numerów do wpisania w rocznym zeznaniu, stosowany zamiennie z NIP-em. Dopiero pobrane UPO deklaracji PIT 2024 świadczy o prawidłowo złożonej deklaracji.

Ulga na wyszkolenie uczniów i zatrudnienie celem przygotowania zawodowego też może być elementem zeznania podatkowego 2024

Komfort i praktyka

Zeznania podatkowe składane są każdego roku, więc ci którzy korzystają z ułatwienia jakim jest darmowy program pit są w stanie samodzielnie się rozliczyć korzystając za każdym razem z jego najnowszej i przystosowanej do danego roku wersji. Dobrą informacją jest fakt, że także osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą z niego skorzystać, wypełniając swój PIT28, czy PIT36.