PIT-37 e-Deklaracje

Z roku na rok, coraz więcej polskich podatników rozlicza PITy, składając swoje formularze PIT online przez system e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. Jednym z najbardziej popularnych druków podatkowych w Polsce, który również można złożyć przez internet, jest rozliczenie PIT 37. Jak je złożyć przez internet i dla kogo jest przeznaczone?

Wysłanie zeznania podatkowego za pomocą internetowego systemu e-deklaracje pomaga w szybszym uzyskaniu zwrotu nadpłaty podatku dochodowego

PIT-37 i wysyłka przez e-Deklaracje MF

Wszyscy podatnicy, którzy posiadają status polskiego rezydenta podatkowego i pozyskiwali w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych składają PITy roczne,. Muszą przy tym wybrać właściwy formularz PIT, który jest podstawą rozliczenia rocznego. PIT 37 za 2023 rok składają wszystkie osoby, które w tym właśnie roku podatkowym pozyskiwały przychody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej.

PIT-37 – dla kogo jest ta deklaracja?

Będą to podatnicy, którzy pozyskiwali przychody ze źródeł znajdujących się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem płatnika, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach, przy zastosowaniu skali podatkowej, z takich źródeł jak:

 • praca na etacie,
 • praca w ramach spółdzielczego stosunku pracy,
 • pracy w stosunku służbowym,
 • praca nakładcza,
 • renty i emerytury,
 • świadczenia i zasiłki przedemerytalne,
 • należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,
 • zasiłki pieniężne z ZUS,
 • stypendia,
 • przychody z działalności wykonywanej osobiście,
 • świadczenia z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych,
 • praca osób tymczasowo aresztowanych oraz skazanych,
 • umowa aktywizacyjna.

Nie zawsze PIT-37

Rozliczenie PIT 37 nie będzie właściwe na roczne rozliczenie podatkowe, jeśli podatnik zobowiązany jest doliczyć w swoim PIT dochody małoletnich dzieci, albo obniża dochody o straty z lat ubiegłych. PIT-37 nie jest odpowiednim drukiem podatkowym dla podatników, którzy prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą oraz działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej. Oni wypełniają rozliczenie roczne na druku PIT-36.

Aby prawidłowo uwzględnić ulgę podatkową musisz znać kwotę wolną od podatku za 2023 rok

Rozliczenie PIT 37 – skala podatkowa

Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w PIT-37 jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Podatek wylicza się według stawek skali podatkowej. Sprawdź działanie kalkulatora podatkowego.

Można przekazać rozliczenie w formie elektronicznej. Posłuży do tego dobry darmowy program PIT 2024. Dzięki niemu złożymy PIT 37 za 2023 rok szybko i skutecznie. Darmowy program pit można pobrać na dysk swojego komputera z wielu stron www. Trzeba tylko pamiętać, aby był to program zawierający wyłącznie aktualne formularze podatkowe, oraz obsługujący e-Deklaracje.

PIT Format – najlepszy program do PIT 37 2023, który składamy w 2024 roku

Program PITy ułatwia pracę

Jego obsługa jest banalnie prosta. Darmowy program PITy 2023 ułatwi rozliczenie nawet tym osobom, które nigdy wcześniej nie rozliczały się samodzielnie z urzędem skarbowym. Program pomoże wybrać odpowiedni druk podatkowy PITy roczne, a następnie krok po kroku przeprowadzi użytkownika po kolejnych polach formularza podatkowego.

Skorzystaj z ulg w PIT 2023

Nie trzeba obawiać się, że rozliczając się online z fiskusem, nie będzie można skorzystać z licznych ulg i preferencji w opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pod względem konstrukcyjnym PITy roczne online i w formie tradycyjnej, papierowej, są dokładnie takie same.

Gdy wyślemy pit online, czyli korzystając z systemu e-deklaracje przez Internet, wówczas musimy odebrać i zachować tzw. UPO, czyli – Urzędowe Poświadczenie odbioru.

Wysyłka e-Deklaracji i pobranie UPO

Przy wysyłaniu e-Deklaracji np. z pit-format.pl/rozlicz-darmowy-pit nie wymaga dla uwierzytelnienia tożsamości podatnika, posłużenia się przez niego podpisem elektronicznym, z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Na końcu rozliczenia program poprosi o podanie kwoty przychodu, jaki podatnik wykazał w poprzednim roku w swoim PIT. Jeśli będzie on zgodny z wartością zapisaną w systemie urzędu skarbowego, rozliczenie PIT 37 za 2023 rok zostanie złożone skutecznie. Podatnik otrzyma na adres swojej poczty elektronicznej tzw. UPO, czyli urzędowe potwierdzenie odbioru.